Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Jakie są różnice między tłumaczeniem zwykłym a przysięgłym?

zwykłe tłumaczenie

Tłumaczenia poświadczone to tłumaczenia wykonywane przez uprawnionego tłumacza, których wiarygodność i zgodność z wymogami prawnymi jest dodatkowo potwierdzona za pomocą podpisu i pieczęci znajdujących się na każdej stronie dokumentu. Jakie jeszcze różnice zachodzą pomiędzy przekładem zwykłym a takim sporządzonym przez tłumacza przysięgłego?Jak odróżnić tłumaczenie poświadczone od zwykłego?
 

Jak odróżnić tłumaczenie poświadczone od zwykłego?

Jedną z najbardziej rzucających się w oczy różnic – oprócz wspomnianego opatrzenia dokumentu przekładu podpisem i pieczęcią – jest sposób, w jaki poszczególne rodzaje tłumaczeń są sporządzane. Podczas gdy tłumaczenie zwykłe zawiera jedynie tekst przełożony z języka oryginału na język docelowy, tłumaczenie poświadczone musi dodatkowo obejmować opis pieczęci, papieru firmowego, wszelkich poprawek czy naniesionych uwag i innych elementów, które nie są samym tekstem – takich jak znaczki skarbowe, znaki wodne itp. Dokument musi ponadto zawierać informację, czy tłumaczenie zostało sporządzone w oparciu o oryginalny dokument, czy jego odpis lub kopię.

Różnicą najbardziej istotną jest jednak fakt, że tłumaczenia zwykłe dotyczą wyłącznie tekstów nieformalnych – takich jak teksty ze stron internetowych, książki, reklamy i inne tego typu treści. Tymczasem tłumaczenia poświadczone (niekiedy błędnie określane jako tłumaczenia przysięgłe) dotyczą oficjalnych dokumentów wystawianych przez instytucje urzędowe. Do takich zaliczają się m.in. akty urodzenia, zgonu czy małżeństwa, akty notarialne, pełnomocnictwa, lecz także świadectwa szkolne i uczelniane czy dokumenty potrzebne do rejestracji pojazdu.

Tu pojawia się kolejna różnica, która wynika z powyższego podziału. Podczas gdy zwykłe przekłady mogą być wykonywane przez wykwalifikowanych tłumaczy danego języka – czyli takich, którzy ukończyli odpowiednie studia lub kursy językowe – tłumaczenie poświadczone może być wykonywane jedynie przez tłumacza przysięgłego, który zdał egzamin państwowy i został zaprzysiężony oraz wpisany na oficjalną krajową listę tłumaczy przysięgłych. Wykonując tłumaczenia poświadczone, musi on kierować się zasadami zawartymi w Ustawie z 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz kodeksem tłumacza przysięgłego sporządzonym przez TEPIS.