Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Czy tłumaczenia przysięgłe mogą być wykonywane w trybie online?

tłumaczenia  w trybie online


Trwająca już od niemal roku pandemia w znacznym stopniu zmieniła życie każdego z nas – również pod względem świadczenia i korzystania z usług, które dotychczas dostępne były przede wszystkim w bezpośrednim kontakcie. Jak przedstawia się sytuacja w związku z tłumaczeniami uwierzytelnionymi, które stanowią przecież oficjalne dokumenty urzędowe? Czy wciąż będą spełniały swoją funkcję, jeżeli zamówimy je przez Internet?

Czy można uzyskać ważne tłumaczenie uwierzytelnione za pośrednictwem Internetu?


Głównym celem, dla którego decydujemy się na zlecenie tłumaczenia uwierzytelnionego, jest uzyskanie dokumentu, który może zostać przedłożony w urzędzie czy sądzie posługującym się innym językiem urzędowym niż ten, w którym sporządzona jest treść oryginału. By przekład dokumentu miał taką moc, musi zostać wykonany przez tłumacza przysięgłego – czyli takiego, który zdał egzamin państwowy i ma wystarczające kompetencje, by efekt jego pracy mógł np. stanowić dowód w sprawie sądowej. Tłumaczenia uwierzytelnionegowymagają też dokumenty, które zamierzamy złożyć na zagranicznej uczelni, niektóre dokumenty potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego z osobą innej narodowości, a także wiele innych pism sporządzonych w języku odmiennym niż urzędowy język kraju, na terenie którego zamierzamy się nimi posługiwać.

Z tego względu egzemplarz tłumaczenia uwierzytelnionego musi być opatrzony podpisem odręcznym oraz okrągłą pieczęcią uprawnionej osoby, która je sporządziła. Jest to konieczne, jeżeli dokument ma zostać uznany za poprawny, a zawarty w nim przekład – zgodny z ogólnie przyjętymi regulacjami prawnymi.

Czy wszystko to oznacza, że tłumaczenie uwierzytelnione możemy otrzymać jedynie wtedy, gdy osobiście stawimy się w biurze tłumacza przysięgłego? Choć taki sposób transakcji jest na ogół preferowany, na szczęście mamy również możliwość zlecenia przekładu za pośrednictwem Internetu. W tym celu należy skontaktować się z tłumaczemi na podany przez niego adres mailowy wysłać skan lub czytelne zdjęcie dokumentu, którego tłumaczenie jest nam potrzebne. W odpowiedzi otrzymamy wycenę usługi wraz z czasem jej realizacji oraz danymi do płatności internetowej. Jeżeli nadal będziemy chcieli skorzystać z oferty, wystarczy opłacić zamówienie z wykorzystaniem otrzymanych danych. Tłumacz rozpocznie pracę po zaksięgowaniu wpłaty, a skan gotowego tłumaczenia zostanie natychmiast przesłany na nasz adres e-mail. Z kolei na podany przez nas adres pocztowy przesłane zostaną dokumenty w formie fizycznej. W ten sposób z jednej strony będziemy mieli wgląd do tłumaczenia tak szybko, jak to możliwe, z drugiej zaś – otrzymamy również podpisany i opatrzony pieczęcią egzemplarz papierowy, który będziemy mogli przedstawić w sądzie, urzędzie czy na uczelni.