Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Czy tłumacza przysięgłego obowiązuje tajemnica zawodowa?

kłódka na klawiaturze

Często tłumacz przysięgły podczas wykonywania swojej pracy uzyskuje poufne i cenne informacje.Ujawnienie ich mogłoby znacznie zaszkodzić interesom klientów, dlatego czasami obawiają się oni, że tłumacz nie dochowa tajemnicy i wyjawi informacje, które poznał podczas dokonywania tłumaczenia. Jednak w przypadku tłumaczy przysięgłych takie sytuacje nie mogą mieć miejsca, ponieważ zawód ten posiada swój kodeks, który nakłada na tłumaczy obowiązek nieujawniania informacji poznanych podczas wykonywania zawodu. Ponadto istnieje ustawa regulująca m.in. kwestie tajemnicy zawodowej tłumaczy przysięgłych.

Tajemnica zawodowa tłumacza przysięgłego – regulacje prawne

Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego, dlatego obowiązują go liczne zasady, których musi przestrzegać, aby móc wykonywać zawód. Od 2019 roku obowiązuje nowy Kodeks zawodowy tłumacza przysięgłego, do którego muszą stosować się osoby wykonywujące ten zawód. W pierwszym rozdziale tego dokumentu zostały spisane wszystkie prawa i obowiązki związane z etyką zawodową. Należy zwrócić szczególnie uwagę na art. 5 regulujący kwestie tajemnicy zawodowej tłumacza. Według niego tłumacz przysięgły musi zachować w tajemnicy wszystkie informacje, które posiadł w związku z wykonywaniem swojej pracy.

Kodeks szczególnie podkreśla, że nie mogą być ujawniane informacje, które zagrażałyby bezpieczeństwu obrotu gospodarczego. Również ustawa z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego nakłada na tłumacza obowiązek zachowania w tajemnicy wszystkich informacji poznanych w związku z wykonywaniem pracy. W przypadku niezastosowania się do tych obowiązków tłumacz podlega odpowiedzialności zawodowej. Taka osoba może być ukarana upomnieniem, naganą, karą pieniężną, a także zawieszeniem lub odebraniem praw do wykonywania zawodu.

Ponadto zarówno tłumacza przysięgłego, jak i każdego innego tłumacza obowiązuje ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Wszystkie informacje pozwalające na identyfikację danej osoby lub organizacji, które pozyskał tłumacz, muszą zostać zabezpieczone, aby nie weszły w posiadanie osób trzecich. Zachowanie tajemnicy zawodowej jest bardzo ważne dla każdego profesjonalnego tłumacza, ponieważ nieprzestrzeganie tak ważnej zasady może zrujnować reputację zawodową. Każdy tłumacz przysięgły spotyka się w swojej pracy z informacjami prywatnymi, handlowymi czy państwowymi, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić jego klientom. Powierzając tłumaczenie profesjonalnemu tłumaczowi przysięgłemu, można mieć pewność, że nie wyjawi on żadnych informacji, które poznał.