Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Tłumacz przysięgły. Dlaczego warto zaufać specjaliście z doświadczeniem?

tłumacz przysięgły

Kiedy potrzebujemy pomocy tłumacza przysięgłego?

 

Do tłumacza przysięgłego udajemy się wtedy, gdy nasza dokumentacja wymaga przetłumaczenia na obcy język, ale też jeśli niezbędne jest jej formalne uwierzytelnienie. W takiej sytuacji tłumacz przysięgły gwarantuje nam tłumaczenie poświadczone, które zostaje odnotowane w repertorium tłumacza. Otrzymujemy więc dokument o mocy urzędowej zawierający przetłumaczoną treść wraz z opisami elementów widocznych na oryginalnym egzemplarzu. Ponadto na dokumencie umieszcza się numer z repertorium, miejsce i datę jego sporządzenia oraz informację o oryginalności. Kompletny egzemplarz tłumaczenia zostaje potwierdzony pieczęcią oraz podpisem tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie poświadczone wymagane jest podczas rejestracji zakupionego za granicą samochodu, ale też gdy staramy się o pracę czy leczenie poza granicami Polski lub posiadamy dokumentację zagraniczną, którą chcemy wykorzystać w naszym kraju. Jeśli planujemy wstąpić w związek małżeński z obcokrajowcem, również musimy być przygotowani na wizytę w biurze tłumacza przysięgłego. Poświadczonych tłumaczeń wymagają rozliczne umowy handlowe, akty notarialne, niektóre porozumienia cywilno-prawne. W określonych sytuacjach, gdy jedna z osób jest obcokrajowcem niewładającym językiem polskim, występuje się o zapewnienie tłumaczenia ustnego, np. podczas zawierania małżeństwa, spraw toczących się w polskim sądzie, itp. Udział tłumacza i praca translatorska zostają wówczas potwierdzone jego podpisem.

 

Jaką rolę odgrywa doświadczenie tłumacza przysięgłego?

 

Wszechstronna i bogata znajomość języka obcego stanowi podstawę do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. Chociaż wiele jest osób legitymujących się dyplomami obcych filologii, świetnie posługujących się danym językiem, to nie każdy decyduje się na pracę w tym zawodzie. Przede wszystkim trzeba zdać trudny i wymagający egzamin, po którego pomyślnym wyniku zostaje się wpisanym do rejestru tłumaczy przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zakres uprawnień i obowiązków tłumacza przysięgłego określa Ustawa z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. 2004 nr 273 poz. 2702). Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego, swoją pracę powinien wykonywać rzetelnie z zachowaniem zasady poufności. W przypadku naruszenia etyki zawodu zostaje pociągnięty do odpowiedzialności. Każdy, kto korzysta z pomocy tłumacza przysięgłego, powinien być świadomy, jak wielka odpowiedzialność na nim ciąży z racji prowadzonej działalności. Od jego profesjonalizmu zależeć może czyjaś kariera zawodowa, stan materialny, a nawet zdrowie i życie. Znajomość języka obcego przez tłumacza przysięgłego nie może budzić wątpliwości Zrozumiałe jest, iż nieustannie powinien ją wzbogacać i aktualizować, gdyż w obrębie każdego systemu językowego zachodzą ciągłe zmiany. Równie istotna jest wiedza o zagadnieniach prawnych, urzędowych czy ekonomicznych obowiązujących w Polsce, ale też w krajach, których dotyczy tłumaczenie, podobnie jak znajomość kultury, obyczajów, niepisanych zasad postępowania. Tę wiedzę gromadzi się przez lata wykonywania zawodu i wciąż uzupełnia, gdyż decyduje ona o doświadczeniu i wiarygodności tłumacza przysięgłego. Pamiętajmy też, że to dzięki swojej praktyce tłumacz przysięgły jest w stanie rozwikłać wątpliwe sytuacje czy uniknąć pułapek niejednoznaczności. Wyrazy uznania dla pracy i profesjonalizmu stanowią rozliczne rekomendacje klientów i kontrahentów oraz członkostwo w Polskim Towarzystwie Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych – TEPIS.