Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Blog

 

cywilny proces

Zdarza się, że dokumenty, które zamierzamy przedłożyć przed sądem na drodze postępowania cywilnego, nie są sporządzone w języku polskim. W związku z tym nie zawsze mamy pewność, czy sąd zaakceptuje tego rodzaju dowód. Kiedy możemy na to liczyć, a kiedy konieczne jest dołączenie tłumaczenia uwierzytelnionego, by dostarczony przez nas dokument został uznany?

Czytaj więcej...

instrukcja obsługi

Towary dystrybuowane poza granicami kraju producenta – szczególnie urządzenia elektroniczne – mogą posiadać dodatek w postaci instrukcji obsługi czy instrukcji BHP. Wysyłając swoje produkty zagranicę lub sprowadzając je do Polski z innych państw, często nie wiemy, czy dołączona do nich dokumentacja techniczna wymaga tłumaczenia. Kiedy jest ono konieczne i z jakimi konsekwencjami musimy się liczyć, jeżeli zaniedbamy tę kwestię?

Czytaj więcej...

ikonka

Niemal każda strona internetowa może zostać opracowana w taki sposób, by jej treść była dostępna w kilku lub więcej językach obcych. Inną kwestią pozostaje jakość przekładu oraz jego optymalizacja pod wyszukiwarki. Czego należy dopilnować, by kilkujęzyczna strona zachęcała do odwiedzenia oraz była dobrze widoczna w sieci?

Czytaj więcej...

tłumaczenie a vista
Tłumaczenie à vista to specyficzna odmiana przekładu ustnego, który dokonywany jest na podstawie tekstu pisanego. Na czym dokładnie polega, kiedy jest przeprowadzany i dlaczego należy do najbardziej wymagających elementów pracy tłumacza?

Czytaj więcej...

Tłumacz przysięgły

Przekład, jakiego dokonuje tłumacz z jednego języka na drugi jest procesem o wiele bardziej złożonym niż to by się mogło wydawać, ponieważ każdy język ma swój odmienny styl, czasy, melodykę, słownictwo i frazeologię. Ponadto każdy język jest nierozerwalnie połączony z tłem kulturowym i historycznym władającego nim narodu, dlatego ich znajomość jest równie istotna dla wykonywanego przez nas tłumaczenia, jak i znajomość słownictwa specjalistycznego. Co można zrobić, aby uniknąć błędów językowych w przekładach?

Czytaj więcej...

wyniki lekarskie
Często słyszymy o takich chorobach, w przypadku których leczenia zalecane jest wykonanie specjalistycznych badań lekarskich za granicą. Ich wyniki najczęściej są opisywane w języku angielskim lub niemieckim. Aby leczenie było kontynuowane w Polsce, taki dokument medyczny należy przetłumaczyć. Jest to specjalistyczny rodzaj tłumaczeń, którego wykonanie należy zlecić tłumaczowi przysięgłemu.

Czytaj więcej...

korespondencja

Niezależnie od języka, którym się na co dzień posługujemy, zarówno w życiu osobistym, jak i na polu zawodowym obowiązują nas zasady dobrego wychowania. Zasady dobrego wychowania świadczą o naszej marce, kulturze osobistej i odebranym przez nas wychowaniu, które wynieśliśmy zarówno z rodzinnego domu, szkoły oraz nabyliśmy w toku życia oraz zdobywania doświadczeń zawodowych. 

Czytaj więcej...

korespondencja

Niezależnie od języka, którym się na co dzień posługujemy, zarówno w życiu osobistym, jak i na polu zawodowym obowiązują nas zasady dobrego wychowania. Zasady dobrego wychowania świadczą o naszej marce, kulturze osobistej i odebranym przez nas wychowaniu, które wynieśliśmy zarówno z rodzinnego domu, szkoły oraz nabyliśmy w toku życia oraz zdobywania doświadczeń zawodowych. 

Czytaj więcej...

tlumaczenie medyczne

Tłumaczenie tekstów medycznych wiąże się z ogromną odpowiedzialnością spoczywającą na tłumaczu. Medycyna stanowi bowiem jedną z najbardziej skomplikowanych i wymagających nauk, a związana z nią dokumentacja jest często tak złożona i precyzyjna w swojej treści, że każdy błąd popełniony w przekładzie może zaważyć na jej znaczeniu.

Czytaj więcej...

Kobieta z teczką

Tłumaczenie poświadczone to takie, które zostało sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Dokument taki musi posiadać podpis tłumacza oraz jego pieczęć na dowód, że przekład jest nie tylko prawidłowy, lecz także zgodny z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Na czym dokładnie polega tłumaczenie poświadczone i jakie kiedy musimy z niego skorzystać?

Czytaj więcej...