Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Dlaczego obecność tłumacza przysięgłego podczas ślubu z cudzoziemcem jest tak ważna?

ślub

Każdego roku w Polsce zawieranych jest tysiące małżeństw pomiędzy obywatelami Polski, a obcokrajowcami. Chociaż mogłoby się wydawać, że formalności, których należy dopełnić w takiej sytuacji są bardzo skomplikowane, to rzeczywistość nie jest tak straszna. Należy jednak pamiętać, że jednym z podstawowych elementów jest skorzystanie z pomocy tłumacza przysięgłego. Jego wsparcie jest niezbędne zarówno na etapie gromadzenia potrzebnych dokumentów i wykonywania ich tłumaczenia, jak i w czasie samej uroczystości. W naszym artykule podpowiadamy, o jakich szczegółach nie można zapomnieć.

O czym pamiętać przed uroczystością?

Jakie dokumenty są konieczne w przypadku ślubu z obcokrajowcem? Jeśli chodzi ceremonię kościelną, niezbędne jest przygotowanie tłumaczenia zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego, tłumaczenia zaświadczenia o przyjęciu chrztu i bierzmowania oraz tłumaczenia dokumentu potwierdzającego odbycie praktyk przedmałżeńskich.

Jeśli chodzi o ślub cywilny podstawą są dokumenty, takie jak:

  • ważny paszport,
  • w przypadku statusu uchodźcy: Genewski Dokument Podróży (Travel Document) wystawiany przez Prezesa Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców, 
  • w przypadku posiadania prawa pobytu: karta pobytu,
  • w przypadku braku obywatelstwa jakiegokolwiek państwa (tzw. bezpaństwowiec): dokument podróży lub paszport wydany przez władze państwa zamieszkania.

Niezbędne są także dodatkowe informacje, takie jak:

  • dokument potwierdzający możliwość zawarcia związku małżeńskiego zgodnie z prawem,
  • tłumaczenie skróconego odpisu aktu urodzenia (oryginał plus tłumaczenie przysięgłe na język polski),
  • w przypadku wdowy i wdowca: tłumaczenie odpisu skróconego aktu zgonu współmałżonka, 
  • w przypadku osoby rozwiedzionej: odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub prawomocny wyrok sądu orzekający o rozwodzie.

Ponieważ ślub zawierany jest na terenie Polski, konieczne jest dostarczenie tłumaczenia wszystkich podanych dokumentów. 

 Obecność tłumacza w czasie ślubu - dlaczego konieczna?

Wykonanie tłumaczeń uwierzytelnionych wybranych dokumentów nie jest jednak ostatnim krokiem. Należy pamiętać, że tłumacz przysięgły powinien być obecny w czasie właściwej ceremonii zaślubin, by na bieżąco tłumaczyć słowa urzędnika udzielającego ślubu. Jest to konieczne z uwagi na oficjalny charakter wydarzenia oraz z uwagi na fakt, że w czasie ceremonii obie strony poświadczają swoją chęć wstąpienia w związek. Trudno więc wyobrazić sobie sytuację, kiedy jedna z osób, czyli strona niewładająca biegle językiem polskim, potwierdziłaby swoją wolę bez pełnego zrozumienia sytuacji.

Co ważne, tłumacz obecny w czasie ślubu musi być tłumaczem przysięgłym, czyli specjalistą o wysokich kompetencjach, potwierdzonych przez zdanie egzaminu państwowego. Tylko wtedy wykonana przez niego praca jest wiążąca i stanowi podstawę do legalnego zawarcia związku małżeńskiego.