Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Jak wygląda podpisanie aktu notarialnego z udziałem cudzoziemca?

podpis

Podstawą dobrej komunikacji jest zrozumienie tego, co chce nam przekazać druga strona konwersacji. Niestety, proces ten może zostać utrudniony jeśli istnieje bariera językowa, czyli nasz rozmówca nie posługuje się biegle tym samym językiem. Takie niezrozumienie może mieć szczególnie duże konsekwencje w przypadku działań prawnych, takich jak podpisywanie aktów notarialnych. Właśnie dlatego w takich sytuacjach konieczne jest skorzystanie z pomocy profesjonalnego tłumacza. Jednak jak wygląda podpisanie aktu notarialnego z udziałem cudzoziemca? W naszym artykule omawiamy ten temat.

Dlaczego pomoc tłumacza jest tak ważna?

Zgodnie z obowiązującym prawem akty notarialne tworzone na terenie naszego kraju muszą zostać wykonane w języku polskim. Ta zasada może być problemem, gdy jedna ze stron pochodzi zza granicy, a co za tym idzie nie posługuje się językiem polskim lub - co ważne - nie zna go w stopniu zaawansowanym. Należy bowiem pamiętać, że podstawą podjęcia decyzji jest pełne zrozumienie tego, co zostało postanowione. 

Dlaczego biegła znajomość polskiego ma kluczowe znaczenie? Przede wszystkim dlatego, że nawet osoby, które mieszkają w naszym kraju stosunkowo długo i znają podstawy komunikowania się, mogą błędnie zrozumieć zawiłe terminy prawnicze i niejasne szczegóły. Co więcej, brak obecności tłumacza w czasie podpisywania aktu może skutkować nieważnością przeprowadzonych czynności notarialnych.

Tłumacz obecny w czasie podpisywania aktu musi być tłumaczem przysięgłym, czyli osobą z odpowiednimi kompetencjami, poświadczonymi zdanym egzaminem państwowym. Tłumacz przysięgły jest umieszczony na liście sporządzanej przez Ministra Sprawiedliwości i dobrze odnajduje się w zawiłych tłumaczeniach prawnych.

Na czym polega pomoc tłumacza w czasie podpisywania aktu notarialnego?

Jak wygląda pomoc tłumacza w czasie dopełniania formalności? Tłumaczenie to odbywa się w formie ustnej i jest określane, jako tłumaczenie ustne uwierzytelnione. W praktyce ma ono następujący przebieg: notariusz odczytuje akt sporządzony w języku polskim, a tłumacz tłumaczy go na język zrozumiały dla danej osoby. Tłumaczenie musi zostać przeprowadzone tak, by całość dokumentu była w pełni jasna i by możliwe było świadome złożenie podpisów. Co ważne podpisy muszą zostać naniesione nie tylko przez strony umowy, ale także przez notariusza i obecnego w czasie odczytywania dokumentów tłumacza przysięgłego.  

Tłumaczenie aktów prawnych dla obcokrajowców jest wykorzystywane m.in. w przypadku umowy kupna i sprzedaży nieruchomości, umowy deweloperskiej, umowy darowizny, aktu poddania się egzekucji, małżeńskiej umowy majątkowej, umowy spółki lub zmiany umowy spółki, protokołu zgromadzenia wspólników, czy umowy sprzedaży udziałów.