Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Tłumaczenia a tajemnica zawodowa

tajemnica zawodowa

Tajemnica zawodowa to zobowiązanie, które przyjmują na siebie przedstawiciele określonych zawodów zaufania publicznego. Obliguje ich ona do zachowania poufności i do nieujawniania informacji, które zostały im przekazane. Być może pierwsze skojarzenia, jakie przychodzą nam na myśl jeśli chodzi o tajemnicę zawodową to pozycje, takie jak lekarz, czy adwokat. Warto jednak pamiętać, że zobowiązanie to dotyczy także tłumaczy. Dlaczego? I co to oznacza w praktyce? W naszym artykule odpowiadamy na te i inne pytania.  

Dlaczego zachowanie poufności jest tak ważne?

Zachowanie poufności w pracy tłumacza jest bardzo ważne. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że przekładu językowego wymagają często dokumenty prawne, które zawierają dane osobowe i poufne informacje. Zgodnie z polskim prawem takie szczegóły nie mogą zostać ujawnione osobom trzecim i wymagają zachowania szczególnej ostrożności. Właśnie dlatego tłumaczenie dokumentów prawnych wymaga nie tylko zaawansowanych umiejętności językowych, ale także dyskrecji i zachowania wspomnianej tajemnicy zawodowej. 

Warto pamiętać, że specjalistyczne tłumaczenia prawnicze i ekonomiczne obejmują m.in. umowy handlowe, akty notarialne, umowy spółek, statuty, sprawozdania finansowe, dokumenty patentowe, pełnomocnictwa, dokumenty procesowe, dokumenty o zamówieniach  publicznych, publikacje naukowe i inne. 

Tłumaczenie a tajemnica zawodowa - co warto wiedzieć? 

Tajemnica zawodowa to zobowiązanie nałożone na tłumaczy przez polskie prawo. Niezastosowanie się do aktualnie obowiązujących przepisów może wiązać się z poważnymi konsekwencjami, takimi jak upomnienie, nagana, kara finansowa czy też nawet utrata prawa do wykonywania zawodu. 

Należy jednak pamiętać, że w wyjątkowych sytuacjach tłumacz jest zwolniony z zachowania poufności. Chodzi przede wszystkim o odkrycie informacji świadczących o dokonaniu przestępstwa, a także o współpracę z organami ścigania w kwestii prowadzonego postępowania.  

Dodatkowo warto dodać, że zachowanie tajemnicy jest także jednym ze sposobów na zdobycie zaufania i uznania klientów. Nikt nie chce bowiem, żeby informacje o jego osobistych sprawach zostały przekazane do osób trzecich. Tłumacz, który dba o ten aspekt swojej pracy może być więc uznany za profesjonalistę i człowieka, z którego usług naprawdę warto korzystać.