Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Gdzie są określone zasady sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych?

paragraf

Tłumaczenie uwierzytelnione to specyficzny rodzaj przekładu wykonywany przez tłumacza przysięgłego. Tekst takiego tłumaczenia opatrzony jest podpisem i pieczęcią uprawnionego tłumacza i jako taki może zostać przedłożony w urzędzie czy stanowić dowód w toku postępowania sądowego. Z tego względu zasady wykonywania takich tłumaczeń są ściśle określone przez odpowiednie przepisy prawne.
 

Podstawy prawne wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych


Prawidłowo sporządzone tłumaczenie uwierzytelnione obejmuje zarówno sam tekst przełożony na język docelowy, jak i opis wszelkich nałożonych na niego adnotacji czy korekt. Opis zawiera również informacje dotyczące wykorzystanego przez tłumacza papieru firmowego oraz jego pieczęci.

Tłumaczenie uwierzytelnione musi zostać wykonane w oparciu o dwa dokumenty. Są to:
 

  • Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego,
  • kodeks tłumacza przysięgłego opracowany przez Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych (TEPIS).
 

Treść Ustawy precyzuje m.in. zasady ogólne związane z nabywaniem oraz utratą prawa do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, a także zasady wykonywania zawodu oraz zakres odpowiedzialności zawodowej tłumacza przysięgłego. Wymienia również warunki konieczne do pełnienia tej funkcji oraz wskazuje na obowiązek uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Dokument określa także warunki powołania Komisji oraz przebieg egzaminu komisyjnego. Mówi ponadto o  złożeniu ślubowania oraz wpisaniu nazwiska tłumacza na listę tłumaczy przysięgłych jako warunkach koniecznych do wykonywania zawodu. Znajdują się tu także informacje dotyczące warunków zawieszenia tłumacza w wykonywaniu czynności zawodowych oraz skreślenia jego nazwiska z listy.

Z kolei kodeks zawodowy przyjęty na mocy uchwały Rady Naczelnej TEPIS definiuje zasady etyki oraz praktyki zawodowej tłumacza przysięgłego. TEPIS zaleca osobom wykonującym ten zawód stosowanie rzeczonych zasad wobec tłumaczeń ustnych oraz uwierzytelnionych wykonywanych w ramach obowiązków tłumacza przysięgłego oraz sądowego. Przepisy dotyczą również tłumaczy języka migowego bez względu na ich przynależność do organizacji zrzeszających osoby wykonujące ten zawód.