Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Czy w procesach cywilnych należy dołączać poświadczone tłumaczenia dokumentów w języku obcym?

cywilny proces


Zdarza się, że dokumenty, które zamierzamy przedłożyć przed sądem na drodze postępowania cywilnego, nie są sporządzone w języku polskim. W związku z tym nie zawsze mamy pewność, czy sąd zaakceptuje tego rodzaju dowód. Kiedy możemy na to liczyć, a kiedy konieczne jest dołączenie tłumaczenia uwierzytelnionego, by dostarczony przez nas dokument został uznany?

Kiedy potrzebne jest tłumaczenie uwierzytelnione dokumentów w postępowaniu cywilnym?


Językiem urzędowym, który wykorzystuje się w sądach na terenie naszego kraju, jest język polski – mówi o tym wyraźnie Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 5 par. 1). W myśl tego artykułu dokumenty przedkładane przed sądem w charakterze dowodów powinny być sporządzone w języku polskim.

Nie oznacza to, że mamy bezwzględny obowiązek dostarczyć przekład każdego wykorzystywanego przez nas dokumentu, który spisany został w innym języku. Sąd ma jednak prawo zażądać go od nas w oparciu o art. 256 Kodeksu Postępowania Cywilnego. W takiej sytuacji musimy przedłożyć przed nim tłumaczenie uwierzytelnionedokumentu – czyli takie wykonane przez tłumacza przysięgłego. Nie ma przy tym znaczenia stopień, w jakim sędzia zna język oryginału – nawet przy biegłym posługiwaniu się danym językiem może on wymagać przedstawienia tłumaczenia uwierzytelnionego. W przeciwnym razie mogłoby dojść do sytuacji, w której poziom znajomości języka obcego ma wpływ na charakter wydanego przez sąd orzeczenia.

Zdarza się, że sąd przyjmuje dokumenty w nieprzetłumaczonej formie. Może to wynikać z faktu, że ich treść nie wymaga tłumaczenia (np. wtedy, gdy większość istotnych wartości wyrażona jest w liczbach). Znacznie rzadziej – choć jest to możliwe – sąd sam zleca sporządzenie przekładu.

Dlaczego sąd ma prawo zażądać tłumaczenia uwierzytelnionego zamiast zwykłego?


Aby dostarczone dokumenty zostały przełożone we właściwy sposób, zazwyczaj konieczne jest posiadanie przez translatora profesjonalnej wiedzy z zakresu medycyny, techniki czy prawa. Zajmujący się wykonywaniem takich przekładów tłumacz przysięgły posiada niezbędne przygotowanie merytoryczne oraz kompetencje, dzięki którym przetłumaczony przez niego dokument będzie stanowił rzetelną podstawę do rozstrzygnięcia postępowania sądowego.