Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Czy do złożenia dokumentów do ślubu z cudzoziemcem nie mówiącym po polsku wymagana jest obecność tłumacza?

Ślub cywilny

 

Ślub cywilny z reguły wiąże się z koniecznością dopełnienia kilku procedur. Kwestia ta staje się bardziej skomplikowana, gdy chcemy związać się z osobą niemającą polskiego pochodzenia – szczególnie w sytuacji, gdy nasz wybranek lub wybranka nie zna języka polskiego. O co w takiej sytuacji powinniśmy zadbać i kiedy musimy skorzystać z usług tłumacza przysięgłego, by nasz ślub był legalny?
 

Zawarcie ślubu z obcokrajowcem a usługi tłumacza przysięgłego


Złożenie oświadczenia o woli wstąpienia w związek małżeński musi zostać złożone w Urzędzie Stanu Cywilnego osobiście przez oboje zainteresowanych. Każdy z nich musi mieć przy sobie dokumentację niezbędną do przyjęcia oświadczenia. Zaliczają się do niej:

  • Dokument tożsamości– dowód osobisty lub paszport.
  • Zaświadczenie o braku przeszkód na drodze zawarcia związku małżeńskiego lub zaświadczenie o zdolności do jego zawarcia– można go uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego w kraju, z którego pochodzi osoba składająca dokumenty. Osoba innej narodowości niż polska zobowiązana jest do przedłożenia tłumaczenia poświadczonego tego dokumentu na polski. Należy przy tym pamiętać, że jeżeli kraj pochodzenia jednego z zainteresowanych nie wystawia tego rodzaju zaświadczeń, należy bezwzględnie zwrócić się do polskiego sądu – może on w toku postępowania nieprocesowego wydać zwolnienie z obowiązku przedłożenia tego dokumentu.
  • Akt urodzenia lub jego odpis– osoba innej narodowości niż polska ma tutaj obowiązek doręczenia tłumaczenia poświadczonego na język polski swojego aktu urodzenia.
  • Potwierdzenie rozwodu– wymagane, jeżeli obcokrajowiec jest po rozwodzie. Wraz z dokumentem należy przedłożyć jego tłumaczenie poświadczone na polski.
  • Akt zgonu poprzedniego małżonka– wymagany w przypadku, gdy obcokrajowiec jest wdowcem lub wdową. Także i ten dokument musi zostać złożony wraz z jego tłumaczeniem poświadczonym na język polski.


Tu przechodzimy do pytania, które zostało zadane na samym początku – czy podczas składania tych dokumentów konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego? Odpowiedź brzmi: tak, ponieważ musi on wykonać tłumaczenie ustnerozmowy przeprowadzanej podczas spotkania. Jedyny wyjątek stanowi tu sytuacja, w której osoba innej narodowości biegle porozumiewa się w języku polskim zarówno w mowie, jak i w piśmie. Wymóg obecności tłumacza wynika z faktu, że podczas składania dokumentów urzędnik Stanu Cywilnego zadaje obojgu zainteresowanym szereg oficjalnych pytań, które muszą zostać przez nich całkowicie zrozumiane. Jeżeli więc osoba innej narodowości nie zna polskiego lub deklarowana przez nią znajomość tego języka okazuje się niewystarczająca, oświadczenie nie zostanie zaakceptowane przez urzędnika.


Czy tłumacz przysięgły musi wziąć udział również w ceremonii ślubu?


Obecność tłumacza przysięgłego jest wymagana także i podczas ceremonii zawarcia związku małżeńskiego. Należy przy tym zaznaczyć, że nie musi być to tłumacz języka ojczystego obcokrajowca – wystarczy, jeżeli będzie to język, który ten ostatni zna w stopniu biegłym. Podobnie jak w przypadku składania dokumentów, jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której zawierający ślub cudzoziemiec posługuje się biegle językiem polskim.

Zadaniem tłumacza przysięgłego jest w tym przypadku wykonanie tłumaczenia ustnego całej przysięgi małżeńskiej. Musi on również poświadczyć swoją obecność za pomocą podpisu odręcznego Pamiętajmy, że w przypadku zawarcia związku małżeńskiego z osobą innej narodowości również akt małżeństwa musi zostać poddany tłumaczeniu uwierzytelnionemu na język ojczysty tej ostatniej.