Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Jakie kwalifikacje musi posiadać tłumacz przysięgły?

tlumacz przysiegly

Tłumacz przysięgły to zawód zaufania publicznego regulowany ustawą. Osoba trudniąca się tą profesją musi być wpisana do specjalnego rejestru Ministerstwa Sprawiedliwości. Praca tłumacza przysięgłego polega przede wszystkim na przekładaniu dokumentów, które mają moc prawną. Są to więc wszelkiego rodzaju specjalistyczne teksty z przeznaczeniem do różnych urzędów, np. dyplomy, akty notarialne, akta procesowe itp. Tłumaczenia poświadczone sporządzane są z języka polskiego na obcy lub odwrotnie. Niekiedy jest to również sprawdzanie i poświadczanie tłumaczeń wykonanych przez inne osoby. Do innych zadań tłumaczy przysięgłych zaliczamy również sporządzanie poświadczonych odpisów pism w językach obcych oraz dokonywanie tłumaczeń ustnych. Tego rodzaju obowiązki wymagają kwalifikacji, które znacznie przekraczają biegłą znajomość języka polskiego i języka obcego.
 

Wykształcenie tłumacza przysięgłego


Pierwszym krokiem do zawodu tłumacza przysięgłego jest ukończenie studiów magisterskich. Teoretycznie ustawa nie precyzuje, jakiego rodzaju studia wyższe należy ukończyć, w praktyce jednak najczęściej jest to filologia danego języka. Ewentualnie po studiach na innym kierunku należy ukończyć studia podyplomowe dla tłumaczy z wybranego języka.

W przypadku tłumaczy przysięgłych zaawansowana znajomość języka obcego to jeszcze nie wszystko. Aby pozytywnie zdać późniejszy egzamin, wymagana jest również szeroka wiedza z zakresu m.in. prawa i finansów.
 

Egzamin na tłumacza przysięgłego


Aby zdobyć uprawnienia tłumacza przysięgłego, należy zdać egzamin organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Oprócz tego trzeba spełnić kilka istotnych warunków:

  • osoba chcąca pracować w zawodzie tłumacza przysięgłego musi być obywatelem Polski, Unii Europejskiej lub jednego z krajów EFTA,
  • musi mieć pełną zdolność czynności prawnych,
  • nie może być karana za umyślne przestępstwo, przestępstwo skarbowe lub nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego.

Egzamin odbywa się przed Państwową Komisją Egzaminacyjną, która powołana jest przez Ministra Sprawiedliwości. Składa się z dwóch etapów:

  • tłumaczenie ustne,
  • tłumaczenie pisemne.